Jak zbudować produkt cyfrowy krok po kroku

Możliwe, że rozważasz teraz różne drogi stworzenia nowego lub zmiany obecnie istniejącego produktu. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedzieć jak wygląda proces projektowy w Utilo i co możesz zyskać na każdym etapie tego procesu.

Proces projektowy, który proponujemy w Utilo naszym klientom jest oparty o metodę Design Thinking. W samym sercu Design Thinking znajdują się ludzie, dla których dany produkt ma być przeznaczony - podczas pracy nad produktem wielokrotnie stawiamy hipotezy, które następnie testujemy z użytkownikami. Bardzo ważne jest, żeby testować hipotezy jak najwcześniej. Błędem jest stworzenie całego produktu w izolacji, a następnie skonfrontowanie go z odbiorcami - w ten sposób można stracić niepotrzebnie dużo czasu i pieniędzy. Nadrzędnym celem stosowania metody Design Thinking jest uniknięcie wypuszczenia na rynek produktu, który odpowiada na nieistniejące problemy i jest przeznaczony dla osób, których nie ma.

Modelowy proces w Utilo składa się z 6 etapów: Research, Strategia i zakres projektu, Prototypowanie + Testy UX, Prototypowanie UI + Testy. Nasza autorska wizualna reprezentacja tego procesu to rollercoaster, ponieważ testy prototypów UX i UI z użytkownikami mogą wywrócić ustalone rozwiązania do góry nogami i spowodować zmianę (na lepsze!).

1 Etap: Research

Jeżeli masz pomysł na produkt, to przyjmujesz pewne założenia dotyczące tego, jaki problem ten produkt ma rozwiązywać i do kogo jest skierowany. Podczas etapu researchu sprawdzamy, czy wstępnie postawiona hipoteza problemu rzeczywiście istnieje oraz czy istnieją potencjalni odbiorcy Twojego produktu. Na podstawie wyników researchu możesz podjąć decyzję, czy chcesz kontynuować pracę nad projektem czy zmodyfikować albo nawet zupełnie zmienić koncepcję.

Z naszego doświadczenia wynika, że klienci początkowo często określają grupę odbiorców swoich produktów zbyt szeroko licząc na to, że zdobędą więcej użytkowników i użytkowniczek, jeżeli założą, że chcą trafić do “wszystkich”. Takie podejście, wbrew pozorom, nie otwiera więcej możliwości, ale niesie za sobą negatywne konsekwencje - trudno jest zdefiniować wspólny dla wszystkich problem, który produkt ma rozwiązywać, a także bardzo ciężko jest stworzyć branding i spójną komunikację. Dlatego rekomendujemy zawężenie grupy docelowej i stworzenie tzw. person, czyli fikcyjnych osób reprezentujących użytkowników i użytkowniczki danego produktu.

Po określeniu person szukamy (samodzielnie lub we współpracy z agencją rekrutacyjną) osób, które są zbliżone do takiego modelowego użytkownika/użytkowniczki Twojego produktu. To kluczowe, żeby żeby wyciągnąć wartościowe wnioski.

Następnie przeprowadzamy indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami /przedstawicielkami grupy docelowej Twojego produktu. Każdy wywiad jest moderowany przez odpowiednio przygotowaną badaczkę UX, która prowadzi rozmowy według wcześniej zaplanowanego scenariusza. Wywiady trwają zwykle od pół godziny do godziny i mogą być przeprowadzane osobiście lub zdalnie. Większość pytań, które zadaje moderatorka dotyczy bezpośrednio tematów wokół tworzonego produktu, ma strukturę otwartą, niesugerującą odpowiedzi. To bardzo ważne, żeby poznać perspektywę rozmówców, dlatego cały wywiad jest skonstruowany w taki sposób, żeby dowiedzieć się, jakie są ich doświadczenia, problemy i emocje.

Co zyskujesz na tym etapie?

  Wstępna weryfikacja hipotezy problemu, który Twój produkt ma rozwiązywać,

  Wstępna persona/persony użytkowników Twojego produktu,

  Inspiracje projektowe,

  Podstawy do podjęcia decyzji, czy kontynuować pracę nad projektem, zmodyfikować albo nawet zupełnie zmienić koncepcję.

2 Etap: Strategia i zakres projektu

Po etapie researchu organizujemy dla klientów 2 lub 3 dniowy warsztat strategiczny, w trakcie którego wspólnie wypracowujemy fundamenty produktu. Najlepiej jest, kiedy w warsztacie uczestniczą wszystkie osoby, które mają być zaangażowane w proces projektowy. Jest to istotne z tego względu, że na warsztatach tworzymy wizję produktu, którą wszyscy powinni dobrze rozumieć, żeby komunikacja pomiędzy członkami zespołu przebiegała bez większych zakłóceń.

To, czym jest warsztat bardzo trafnie zdefiniowała Iga Mościchowska, więc posłużę się tutaj cytatem z jej książki “Warsztat to praktyczne, zespołowe spotkanie, które przebiega według ustalonego scenariusza i zakłada użycie wybranych metod lub technik badawczo-projektowych”. Na naszych warsztatach korzystamy z różnych narzędzi dostosowanych do potrzeb projektu, m.in:

  Persony,

  SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats),

  Business Model Canvas,

  Value Proposition,

  MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won’t have),

  Customer Journey,

  Brand Personality Traits,

  Moodboard ..i wiele innych. Narzędzia, które wykorzystujemy na warsztacie są dobierane przez nas zgodnie z zakresem i rodzajem projektu. Maksymalny zakres, nad którym pracujemy to branding w połączeniu z procesem UX i UI oraz wdrożenie produktu we współpracy z Polideą. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat warsztatów, wypróbować narzędzia z których korzystamy i poznać nas, to koniecznie umów się z nami na bezpłatny warsztat próbny. W czasie pandemii koronawirusa warsztaty prowadzimy również zdalnie.

Co zyskujesz na tym etapie?

  Uporządkowaną wizję produktu:

  Personę / Persony,

  Problem, który Twój produkt ma rozwiązywać,

  Określenie Value Proposition Twojego produktu,

  User stories (wysokopoziomowe),

  Określenie MVP produktu,

  Podstawy do zaprojektowania makiet UX/UI,

  Podstawy do zaprojektwoania brandingu.

3 Etap: Projektowanie UX

Na etapie projektowania UX tworzymy prototyp - reprezentację produktu, którą wykorzystujemy do komunikowania i generowania pomysłów, a także do testowania z użytkownikami. Prototyp UX jest czysto funkcjonalny - utrzymany w szarościach, pozbawiony kolorów, zdjęć i docelowych ikon. W Utilo do prototypowania używamy różnych narzędzi: Sketch + Invision, Adobe XD czy Figma.

W procesie projektowym można wykorzystywać mniej lub bardziej realistyczne reprezentacje produktu. Jeżeli prototyp jest bardzo ogólny i uproszczony, określamy go jako prototyp “low-fidelity”. Jeżeli jest na tyle realistyczny, że prawie nieodróżnialny od docelowego produktu, to mówimy wtedy o prototypie “high- fidelity”.

Prototypy UX-owe są mniej więcej pośrodku low-fi i high-fi. W Utilo projektujemy na tyle realistyczne prototypy UX-owe, żeby można je było przetestować z użytkownikami i zebrać od nich wartościowy feedback.

Nad makietami pracujemy w sprintach, tzn. w tygodniowych cyklach, w trakcie których projektujemy poszczególne sekcje produktu w konsultacji z klientami. Każdy sprint kończy się spotkaniem (demo), na którym omawiamy efekty pracy z danego tygodnia.

Co zyskujesz na tym etapie?

  Wizję produktu w formie prototypu, który można przetestować z użytkownikami,

  Strukturę (częściową lub pełną - w zależności od potrzeb) produktu, np. w Overflow. Struktura jest niezbędna do wdrożenia i pomocna szczególnie przy rozbudowanych projektach.

4 Etap: Testy UX

Kolejnym etapem w naszym procesie są testy prototypu UX-owego, które pozwalają sprawdzić, jak osoby z grupy docelowej realizują założone w prototypie scenariusze użycia Twojego produktu. Na tym etapie dowiadujemy się, czy struktura produktu jest zrozumiała i identyfikujemy problemy, które utrudniają realizację celów, do których produkt jest przeznaczony.

Testy użyteczności to indywidualne spotkanie, które moderatorka UX prowadzi według zaplanowanego wcześniej scenariusza. Najpierw określa się cele badania, a następnie formułuje pytania, które pozwalają osiągnąć postawione cele. Tak jak w przypadku indywidualnych wywiadów pogłębionych, pytania zadawane przez moderatorkę są otwarte, dzięki czemu pozwalają poznać perspektywę uczestnika/uczestniczki testu.

Co zyskujesz na tym etapie?

  Wgląd w to, w jaki sposób użytkownicy odbierają wizję twojego produktu,

  Identyfikację problemów użytkowników w interakcji z produktem,

  Możliwość ulepszenia produktu przed wypuszczeniem go na rynek.

5 Etap: Projektowanie UI

Po zakończonych testach UX przechodzimy do projektowania UI, który jest dopracowanym wizualnie prototypem hi-fidelity, praktycznie nie odróżnienia od gotowego produktu. W tej wersji uwzględnione zostają konieczne zmiany, które są wynikiem testów użyteczności prototypu UX.

Co zyskujesz na tym etapie?

  Wizję produktu docelowego,

  Artefakt, który możesz zaprezentować potencjalnych inwestorom,

  Możliwość przetestowania produktu z użytkownikami.

6 Etap: Testy UI

Na zakończenie procesu na prototypie UI powtarzamy testy z użytkownikami. Najczęściej przeprowadzamy je według tego samego scenariusza, który był wykorzystany do testów UX. Chyba że jest konieczne postawienie innych celów badawczych - wtedy piszemy scenariusz od nowa.

Jeżeli zastanawiasz się, w jakim celu powtarzać testy, to odpowiedź brzmi, że testować produkt trzeba często, również po wypuszczeniu na rynek. Tak naprawdę możliwości ulepszenia produktów cyfrowych nigdy się nie kończą, więc ciągły feedback od użytkowników jest niezbędny, żeby produkt coraz lepiej odpowiadał na ich potrzeby.

Co zyskujesz na tym etapie?

  Wgląd w to, w jaki sposób użytkownicy odbierają wizję twojego produktu,

  Identyfikację problemów użytkowników w interakcji z produktem,

  Możliwość ulepszenia produktu przed wypuszczeniem go na rynek - po testach UI wprowadzamy niezbędne poprawki,

  Sprawdzenie odbioru warstwy wizualnej.

Współpraca z deweloperami

Jesteśmy studiem UX/UI związanym bardzo blisko z ze studiem deweloperskim Polideą (formalnie Utilo i Polidea to jedna firma). Mamy w związku z tym możliwość poprowadzenia i skoordynowania procesu designowego i deweloperskiego całościowo. Dzięki temu, że nad Twoim produktem będzie pracował zgrany zespół projektantów i deweloperów posiadający wspólny proces, Twój produkt może zostać płynniej wdrożony na rynek.

Jeżeli jednak zdecydujesz się na współpracę z innym softwarhousem, to przekażemy materiały projektowe w takiej formie, która umożliwi zewnętrznym deweloperom zrozumienie wizji produktu i scenariuszy użycia. Możemy również zorganizować “onboarding” dla deweloperów: sesję Q&A, na której odpowiemy na pytania i wątpliwości.

Co zyskujesz, dzięki współpracy Utilo + Polidea?

  Płynne wdrożenie produktu na rynek,

  Gwarancję pomyślnej współpracy pomiędzy projektantkami a zespołem deweloperów

  Materiały projektowe, które umożliwiają deweloperom zrozumienie wizji produktu i scenariuszy użycia i odpowiedni set up Jiry.

Co zyskujesz, kiedy zatrudniasz zewnętrzny softwarehouse?

  Materiały projektowe, które umożliwiają deweloperom zrozumienie wizji produktu i scenariuszy użycia i odpowiedni set up Jiry,

  Wsparcie ze strony Utilo na etapie wdrożenia ograniczone do uzgodnionego zakresu godzinowego.

Po zakończonym procesie przedstawionym w artykule, Twój produkt może wystartować na rynku :) A w zależności od Twojej decyzji - możemy działać nad nimi wspólnie lub przygotować Ciebie i Twój zespół do dalszego rozwoju.

Share article

Zobacz jak działamy!

Zobacz jak działamy!

Zobacz jak działamy!

(zanim podejmiesz decyzję)

Skontaktuj się z namiSkontaktuj się z nami

Polidea Sp. z o.o.

Przeskok 2

00-032 Warszawa

Polska

2020 ©Polidea. All rights reserved.

2020 ©Polidea. All rights reserved.

2020 ©Polidea. All rights reserved.